บริษัท อเล็กซานเดอร์ ดั๊กแฮม จำกัด (ประเทศอังกฤษ) เล็งเห็นความสำคัญของความต้องการ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของผู้บริโภคในประเทศไทย จึงร่วมทุนกับ บริษัท เอ็ม ซี ปิโตรเลี่ยม จำกัด ในกลุ่มบริษัท ศรีกรุงวัฒนา และบริษัท บีพี ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2539 จัดตั้ง บริษัท ดั๊กแฮมส์ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 180-184 อาคารศรีกรุงวัฒนา แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ด้วยทุน จดทะเบียน 50 ล้านบาท
 
 
 
1899 - 1930 - 1951 - 1956 - 1982 - 1996