ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1960-1970 วิวัฒนาการทางด้าน ยานยนต์ก้าวไปไกลยิ่งขึ้น รถยนต์สามารถทำความเร็วได้มาก ขึ้น เครื่องยนต์มีสมรรถนะและความทนทานสูง แต่ในยุคนี ้ยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทำให้น้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถทำงานในอุณหภูมิที่แตกต่าง กันได้ ในปี ค.ศ. 1982 ดั๊กแฮมส์จึงได้ผลิตคิดค้น ดั๊กแฮมส์ ไฮเปอร์เกรด น้ำมันหล่อลื่นที่สามารถตอบสนองความต้อง การของเครื่องยนต์สมรรถนะสูง โดยเฉพาะเครื่องยนต์ที ่ติดตั้งระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ ที่มักมีปัญหาเกี่ยวกับคราบ ตะกอนดำ (Sludge) ที่จับตัวกันอยู่ในห้องเครื่องยนต์ได้ สำเร็จเป็นรายแรกของโลก จนถูกกำหนดให้เป็นน้ำมันบริการ ในโรงงานผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก
     
 
 
 
 
1899 - 1930 - 1951 - 1956 - 1982 - 1996