ปี ค.ศ. 1951 ดั๊กแฮมส์ ได้ให้การสนับสนุน พัตตรี โกลดี้ การ์ดเนอร์ ในการทำสถิติความเร็ว สูงสุด 2 สถิติด้วยกันคือ 160 ไมล์ต่อชั่วโมงสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 750 ซีซี และ 121 ไมล์ ต่อชั่วโมงสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 350 ซีซี ด้วยรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงในยุคนั้นคือ MG K3 โดยใช้น้ำมันเครื่อง DUCKHAMS N.O.L. จากประสบการณ์ของการทำลายสถิติครั้งนี้ ทำ ให้ ดั๊กแฮมส์ มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะผลิตน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพเยี่ยมให้ เหมาะแก่การใช้งานสำหรับรถยนต์ทั่วไปี
 
 
 
 
1899 - 1930 - 1951 - 1956 - 1982 - 1996