สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ สูตรพิเศษเพิ่มสาร Friction Modifier เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
 
ขนาด 0.7 ลิตร        99.-    
ขนาด 1 ลิตร      139.-    
สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ สูตรลดควันขาว ผมสารสังเคราะห์ PIB เหมาะกับรถจักรยานยนต์สมัยใหม่ทุกประเภท
 
ขนาด 0.5 ลิตร        89.-    
ขนาด 1 ลิตร      149.-    
น้ำมันเกียร์ รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ผสมสาร EP Additive สามารถใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะทุกประเภท
 
ขนาด 0.7 ลิตร       109.-    
ขนาด 1 ลิตร       129.-    
**** ราคาและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หรืออาจผิดพลาดกรุณาติดต่อผู้จำหน่าย